Hoppa till sidans innehåll

Styrelsemöte 140825


Protokoll fört vid styrelsemöte med Hälsinglands Bowlingförbund.

Tid: Måndag 140825 Kl 19:00

Närvarande: Jouni Kemppainen, Berra Hillström, Irene Paby, Kenneth Karlsson, Sigrid Månström, Per-Ove ”Pojje” Jonsson  samt inbjuden från SISU Margareta Snäll.

 

§  1 Ordförande Jouni hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§  2 Till dagordningen lades punkt 3 B Adjungering och punkt 9 ändrades till 9A val av  representanter till SvBF.s årsmöte och 9B genomgång av motionerna till detsamma.

Även till punkt 7 lades en punkt B till seriespel.

§ 3A Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.

   3B Per-Ove ”Pojje” Jonsson adjungerades till styrelsen.

§ 4 Ekonomi : Kassören Kerstin Eek hade skickat över en ekonomisk  redovisning som visade på en fortsatt mycket god likviditet.

§ 5 Ungdom: Presenterades en lista på aktuella ungdomar för en breddgrupp. Namn från Bollnäs saknades. Mötet diskuterade hur man skulle kunna komma igång med en verksamhet för dessa ungdomar.

§ 6 Utbildning : Jouni hade varit i kontakt med Joakim Ek  och han hade blivit uppmanad att ta kontakt med Eva Larsson för att försöka få igång en tränarutbildning tillsammans med de närliggande distrikten Gästrikland och Dalarna.

§ 7A Tävlingar: DMs placeringar och Hälsinge Tours regler diskuterades. Beslöts att satsa 25000:- av de pengar som avsats för 50-års jubileum våren 2014. Reglerna för detta framgår av bilaga till detta protokoll.

§ 7B Seriespel: Berra lovade att maila Morgan Pettersson angående Warpens tillbakadragande av sitt Div 1-lag.

§ 8 Margareta Snäll informerade om de möjligheter som finns att få ekonomisk hjälp från SISU. Förbundet kan för egen del inte få det. Föreningarna har dock alla möjligheter till detta. Margareta lovade att hjälpa till om någon förening tar kontalt med henne.

§ 9A Jouni Kemppainen och Kerstin Eek valdes till Hälsinglands representanter vid Svenska Bowlingförbundets årsmöte.

§ 9B Motionerna vid detta årsmöte genomgicks. Mötet beslöt vara positiva till motion 1-5 och negativa till 6-7. När styrelsens förslag kommer får ledamöterna yttra sig om dessa  genom mailkontakt.

§ 10 Nästa styrelsemöte beslöts hållas 13/10 19:00 i Bollnäs.

§ 11 Övriga frågor. Uppmanades Sigrid att boka Bygdegården Hällan för Hälsingland 50-års jubileum 30/5 2015.

§ 12 Då inget mer fanns att avhandla tackade ordföranden för visat intresse och förklarade mötet avslutat

 

Vid Protokollet :                                                                         Justeras :

 Berra Hillström                                                                          Jouni Kemppainen

Uppdaterad: 25 SEP 2014 22:25 Skribent: Kenneth Karlsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Hälsinglands Bowlingförbund
Berra Hillström, Hjortronvägen 11
824 33 Hudiksvall

Kontakt:
Tel: 065014680, +460705915229
E-post: This is a mailto link

Se all info