Hoppa till sidans innehåll

Årsmötet 2014


Plats : Bowlinghallen, Bollnäs.

Tid: 31/5- 2014 Kl 16:00

Närvarande: Se separat närvarolista.

 

§  1 Förbundets ordförande Berra Hillström hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§  2 Upprop företogs genom att en lista skickades runt

§  3 Dagordningen godkändes i befintligt skick.

§  4 Mötet befanns behörigt utlyst.

§  5 Joakim Ek, Svenska Bowlingförbundet valdes till ordförande för mötet.

§  6 Berra Hillström valdes till sekreterare för mötet.

§  7 Anna-Carin Gustafsson och Sebastian Blomsten valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§  8 Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks och godkändes.

§  9 Kassarapporten genomgicks och godkändes.

§ 10 Förbundets revisor Esbjörn Lindberg läste upp revisionsberättelsen.

§ 11 Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 12 Jouni Kemppainen valdes till förbundets ordförande i 1 år.

§ 13 Anna Schöning, Kenneth Karlsson och Berra Hillström valdes till styrelseledamöter i 2 år.

§ 14 Esbjörn Lindberg valdes till revisor för en tid av 1 år. Tommy Pihlström valdes till revisorssuppleant för samma tid.

§ 15 Val av ungdomsledare. Frida Hammarström valdes till ungdomsledare i 1 år .

§ 16 Val av utbildningsledare: Jouni Kemppainen valdes till utbildningsledare för en tid av 1 år.  

§ 17 Val av ombud till SvBF:s  Årsmöte: Detta beslut hänsköts som tidigare till styrelsen.

§ 18 Val av ombud till Hälsinglands Idrottsförbunds årsmöte: Även detta beslut hänsköts som tidigare till styrelsen.

§ 19 Val av Valberedning: Här lottades BK Elan in som klubb i valberedningen. Edsbyns BK kvarstår sedan föregående år och är sammankallande.

§ 20 Avgifter Säsongen 2014/15. Följande avgifter beslöts: HBF pålägg på seniorlicens 90:-

juniorlicens 40:-. Seriematchaccis 50:- / match för 8-mannalag. Anmälningsavgift för 8-mannalag 2500:-, 4-mannalag 600:-

§ 21 Förslag och motioner:

En motion hade lämnats in av Kenneth Karlsson, Edsbyns BK gällande rättvisan vid kvalspelet.

Denna motion antogs av årsmötet och beslöts skickas vidare till Svenska Bowlingförbundets årsmöte

§ 22 Då inget mer fanns att avhandla tackade mötesordföranden Joakim Ek för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid Protokollet: Berra  Hillström                                                                                  Justeras: Joakim Ek

         Justeras: Anna-Carin Gustsfsson                                                                       Justeras: Sebastian Blomsten

Uppdaterad: 12 NOV 2014 21:12 Skribent: Kenneth Karlsson
Epost: This is a mailto link

ht

Anmäl till Hälsingetouren

http://halsingetouren.meriq.se

 <a

Postadress:
Hälsinglands Bowlingförbund
Berra Hillström, Hjortronvägen 11
824 33 Hudiksvall

Kontakt:
Tel: 065014680, +460705915229
E-post: This is a mailto link

Se all info