Hoppa till sidans innehåll

styrelsemöte 11 09 05

14 SEP 2011 11:03
Protokoll fört vid styrelsemöte med Hälsinglands Bowlingförbund. Tid Måndag 5/9 kl 18:30 Plats: Hos Kerstin Eek, Haglundsvägen, Järvsö. Närvarande: Annica Lindberg, Kerstin Eek, Tord Rehnström, Berra Hillström, Sigrid Månström
  • Uppdaterad: 11 FEB 2012 12:20

§  1 Ordförande Annica hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

§  2 Dagordningen fastställdes.

 

§  3 Föregående mötes protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

 

§  4 Inkomna handlingar: Inga som behandlades här.

 

§  5 Ekonomi: En rapport per 110831 föredrogs av Kerstin. Den visade på mycket god likviditet.

 

§  6 Ungdom: Kerstin berättade att distriktet inte får några kostnader för Team talang detta år då 2 av de uttagna tackat nej och Mårten Jonsson numera tillhör ett annat distrikt.

Tord berättade att det tyvärr inte hade blivit något läger i Söderhamn under Augusti.

Han höll dock på att försöka anordna Gävleborgs Masters.

Berra berättade att det anmälts 5 lag till Gävleborgs ungdomsserie. Han hade diskuterat detta med Bo Franzon och Tord och sedan snackat med Morgan Pettersson för att försöka  fram en vettig serie i sammandragsform.

 

§  7 Utbildning: Ett mail från Åsa Lennmark angående tränarutbildning hade inkommit.

Mötet beslöt att Berra svarar henne att i nuläget finns inga planer på detta.

Mötet uppdrog åt Kerstin att försöka få igång hemsidesutbildningen för styrelsen under Oktober.

 

§  8 Tävlingar: Hälsinglands Bowlingförbund har fått nej på sin ansökan om tävlingstillstånd för Hälsinge Tour. Uppdrogs åt Berra att skriva en dispensansökan.

 

§  9 Hemsidan: Ingen diskussion förekom annat än vad som nämndes under §7.

 

§ 10 Kerstin Eek och Annica Lindberg valdes som Hälsinglands representanter vi SvBF:s årsmöte.

 

§  11 Styrelsen förslag och motionerna vid SvBF:s årsmöte diskuterades. Representanterna har frihet att rösta efter egen åsikt vid årsmötet.

 

§  12 Övriga frågor: Uppdrogs åt Annica att prata med Bea Andersson så att han kan komma upp och prata rekrytering vid den planerade klubbträffen.

 

§  13 Då inget mer fanns att avhandla tackade ordföranden för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid Protokollet                                                                Justeras

 

 

 

Berra Hillström                                                                Annica Lindberg

Skribent: Kenneth Karlsson

Postadress:
Hälsinglands Bowlingförbund
Berra Hillström, Hjortronvägen 11
824 33 Hudiksvall

Kontakt:
Tel: 065014680, +460705915229
E-post: This is a mailto link

Se all info