Hoppa till sidans innehåll

Styrelsmöte 12 03 28

18 MAJ 2012 01:52
Protokoll fört vid styrelsemöte med Hälsinglands Bowlingförbund Plats: Söderhamns Bowlinghall. Tid :28/3-2012 Kl 19:00
  • Uppdaterad: 18 MAJ 2012 01:59

Närvarande :Annica Lindberg, Kerstin Eek, Tord Rehnström, Sigrid Månström, Irene Paby,

Berra Hillström samt Anders Östlin från valberedningen.

 

§  1 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§  2 Dagordningen godkändes i befintligt skick.

§  3 Föregående mötes protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

§  4 Inkomna handlingar: Berra redovisade en skrivelse från SvBF angående SM-tävlingarna 2012/13 och 2013/14. Ett visst intresse visades från Söderhamnshåll. Man bads återkomma om man kom i skarpt läge.

§  5 Ekonomisk rapport: Kerstin presenterade en rapport per dagens datum.

§  6 Ungdom: Tord rapporterade att han försökt att ta reda på mer om 6-distriktsmatchen för juniorer. Han hade dock inte lyckats få veta något nytt. Beslöts att Berra och Tord ska försöka få igång en ungdomstävling liknande Bowliaden för ungdomarna i Hälsingland under säsongen 12/13.

Tord berättade även att det kommer att arrangeras ett Bredd och Talangläger i Söderhamn 22/4.

§  7 Utbildning: Berra konstaterade att han ännu inte hade hunnit göra något åt hemsidan men lovade att en sådan utbildning kommer så småningom.

§  8 Tävlingar: Diskuterades Hälsing-Tourens utformning kommande säsong. Efter Kerstins redovisning av antalet starter denna säsong vid klubbmötet som visade att starterna hade ökat ganska bra innevarande säsong ser det inte ut att behöva göras några större förändringar.

En förändring som togs upp vid klubbmötet var att låta kvalperioderna för Edsbyn och Bollnäs respektive Hudiksvall och Söderhamn gå in i varandra.

Annica redogjorde för den nya breddtävlingen som SvBf kommer att gå ut med nästa säsong.

Tävlingen för funktionshindrade som går av stapeln i Söderhamn 12/5 diskuterades.

Anmälningarna går till Tord och han och Berra ser till att tävlingen genomförs.

Priset för de tävlande är 50:- inklusive fika.

§  9 Hemsidan: Ingen diskussion

§ 10 Klubbmötet 21/2: Annica redogjorde från detta möte som var ganska välbesökt. En del som tidigare redogjorts för var Lokal Bowliad och att kvalperioderna ska gå in i varandra.

En fråga som kom upp från Strand var en billig provlicens som skulle gälla för 3 seriematcher.

Mötet ansåg detta vara en vettig ide. Uppdrogs åt Berra att ta kontakt med Strands Bert-Ola Ekenstedt för en eventuell motion.

§ 11 Tränarutbildning Steg 1: Detta var även detta en fråga som kom upp på klubbmötet.

Uppdrogs åt Tord att ta  reda på vad som finns att erbjuda när det gäller detta.

§ 12 Årsmötet: Beslöts att hålla detta på restaurang Ferdinand i Söderhamn 26/6 kl17:00.

Tord och Irene fixar detaljerna kring den efterföljande middagen.

§ 13 Övriga frågor: Här tog  valberedningens Anders Östlin till orda och frågade de närvarande som är avgående om de var villiga att sitta kvar. Han frågade även om namn till ordförande posten eftersom Annica aviserat att hon inte vill väljas om.

§ 14 Då inget mer fanns att avhandla tackade ordföranden för visat intresse och förklarade mötet avslutat

 

Vid Protokollet:   Berra Hillström                                                                                                        Justerare:    Annica Lindberg

Skribent: Kenneth Karlsson

Postadress:
Hälsinglands Bowlingförbund
Berra Hillström, Hjortronvägen 11
824 33 Hudiksvall

Kontakt:
Tel: 065014680, +460705915229
E-post: This is a mailto link

Se all info