Hoppa till sidans innehåll

Styrelsemöte 11 05 15

01 AUG 2011 14:25
Protokoll fört vid styrelsemöte med Hälsinglands Bowlingförbund Tid: 110515 Plats: Hemma hos Kerstin Eek, Haglundsvägen, Järvsö
  • Uppdaterad: 18 MAJ 2012 01:59

Närvarande: Annica Lindberg, Kerstin Eek, Berra Hillström, Tord Rehnström.

§  1 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§  2 Dagordningen fastställdes.

§  3 Föregående mötesprotokoll genomgicks och lades till handlingarna.

§  4 Ungdom: Tord berättade att ett elitläger kommer att hållas under Augusti.

§  5 Inkomna handlingar: En licensstatistik som kommit från SvBF redovisades.

Den visade på att distriktet minskat med ett tjugotal.

§  6 Ekonomisk rapport: Redovisning för föregående verksamhetsår genomgicks.

Inga anmärkningar gjordes och den visar även i år på ett överskott.

§  7 Utbildning: Beslöts att bestämma när utbildningen på hemsidan skall vara på det konstituerande mötet.

§  8 Tävlingar: Beslöts att Hälsinge Tours tävlingsperioder skall vara Oktober, November, Januari och Februari. Beslöts även att verkligen försöka få finaldatumen fasta.

Diskuterades att anmälningstiden för ungdomsserien kan flyttas fram till i höst.

§  9 Hemsidan: Se punkt 7

§ 10 Årsmötet: Konstaterades att valberedningen var väl informerad och klara.

Verksamhetsberättelsen genomgicks och vissa ändringar gjordes.

Beslöts att ta bort ungdomsavgiften detta år och även ta bort accisavgiften för 4-mannaserien.

Berra tillsammans med Sigrid, Monica Sundberg är ansvariga för att det fungerar med mat och underhållning. Kerstin trycker upp verksamhetsberättelsen och kommer att se till att Berra har ett manus för medaljutdelningen.

§ 11 Övriga frågor: Berra berättade att tävlingen för funktionshindrade hade hållits i Hudiksvall.

Glädjande nog hade deltagarantalet ökat till 28.

§ 12 Då inget mer fanns att avhandla tackade ordföranden för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid Protokollet:                                                                                   Justeras:

 

Berra Hillström                                                                                     Annica Lindberg

 

 

Skribent: Kenneth Karlsson

Postadress:
Hälsinglands Bowlingförbund
Berra Hillström, Hjortronvägen 11
824 33 Hudiksvall

Kontakt:
Tel: 065014680, +460705915229
E-post: This is a mailto link

Se all info