Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll 120526


Protokoll fört vid Årsmöte med Hälsinglands Bowlingförbund för verksamhetsåret 11/12

 

Plats : Ferdinand, Oxtorget, Kulturens Hus, Söderhamn.

Tid: 26/5- 2012 Kl 17:00

Närvarande: Se separat närvarolista.

 

§  1 Förbundets ordförande Annica Lindberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§  2 Upprop företogs genom att en lista skickades runt

§  3 Dagordningen godkändes i befintligt skick.

§  4 Mötet befanns behörigt utlyst.

§  5 Folke Eriksson valdes till ordförande för mötet.

§  6 Berra Hillström valdes till sekreterare för mötet.

§  7 Stefan Johansson och Jan Olsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§  8 Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks och godkändes.

§  9 Kassarapporten genomgicks och godkändes.

§ 10 Förbundets revisor Esbjörn Lindberg läste upp revisionsberättelsen.

§ 11 Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 12 Berra Hillström valdes till förbundets ordförande i 1 år.

§ 13 Jouni Kemppanien, Tord Rehnström och Kenneth Karlsson valdes till styrelseledamöter i 2 år.

§ 14 Esbjörn Lindberg valdes till revisor för en tid av 1 år. Tommy Pihlström valdes till revisorssuppleant för samma tid.

§ 15 Val av ungdomsledare. Frida Hammarström valdes till ungdomsledare i 1 år .

§ 16 Val av utbildningsledare: Valberedningen hade inte hittat någon som var villig att ta på sig denna post. Beslöts därför att låta posten vara vakant.  

§ 17 Val av ombud till SvBF:s  Årsmöte: Detta beslut hänsköts som tidigare till styrelsen.

§ 18 Val av ombud till Hälsinglands Idrottsförbunds årsmöte: Även detta beslut hänsköts som tidigare till styrelsen.

§ 19 Val av Valberedning: Här lottades Bollnäs BC in som klubb i valberedningen. BK Craft kvarstår sedan föregående år och är sammankallande.

§ 20 Avgifter Säsongen 2012/13. Följande avgifter beslöts: HBF pålägg på seniorlicens 90:-

juniorlicens 40:-. Seriematchaccis 50:- / match för 8-mannalag. Anmälningsavgift för 8-mannalag 2500:-, 4-mannalag 600:-

§ 21 Förslag och motioner:

Två motioner hade lämnats in av Strands BK:

Motion 1 som gäller licenser beslöts antas och skickas vidare till SvBF:s årsmöte med tre förtydliganden: 1 Spelare får aldrig tidigare haft licens. 2 Den ska gälla tre månader. 3 Man kan bara ha den en gång.

Motion 2 som gäller att man ska spela hemma och borta i kvalspelet istället för på neutral hall antogs i sin helhet och beslöts även den skickas vidare till SvBF:s årsmöte.

§ 22 Då inget mer fanns att avhandla tackade mötesordföranden Folke Eriksson för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid Protokollet:   Berra Hillström                                                                                                                                                                                                                   Justeras:  Folke Eriksson       Justeras:  Stefan Johansson        Justeras:  Jan Olsson

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                      

Uppdaterad: 02 JUN 2012 09:33 Skribent: Kenneth Karlsson

l

Deltävling Söderhamn är inställd

http://halsingetouren.meriq.se

 

Edsbysingeln är inställd

www.edsbysingeln.meriq.se

Postadress:
Hälsinglands Bowlingförbund
Berra Hillström, Hjortronvägen 11
824 33 Hudiksvall

Kontakt:
Tel: 065014680, +460705915229
E-post: berra.hillstrom@gmai...

Se all info

kid

Delfinal Söderhamn är inställd