Hoppa till sidans innehåll

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 110528


Protokoll fört vid Årsmöte med Hälsinglands Bowlingförbund för verksamhetsåret 10/11

 

Plats : Bygdegården Hällan, Idenor Hudiksvall

Tid: 28/5- 2011 Kl 17:00

Närvarande: Se separat närvarolista.

 

§  1 Förbundets ordförande Annica Lindberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§  2 Som upprop godtogs den lista Kerstin Eek prickat av de närvarande mot.

§  3 Dagordningen godkändes i befintligt skick.

§  4 Mötet befanns behörigt utlyst.

§  5 Jerry Agurell valdes till ordförande för mötet.

§  6 Berra Hillström valdes till sekreterare för mötet.

§  7 Ove Lönnqvist och Lisa Lindbom valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§  8 Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks och godkändes.

§  9 Kassarapporten genomgicks och godkändes.

§ 10 Förbundets revisor Esbjörn Lindberg läste upp revisionsberättelsen.

§ 11 Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 12 Annica Lindberg valdes till förbundets ordförande i 1 år.

§ 13 Kerstin Eek, Sigrid Månström och Irene Paby valdes till styrelseledamöter i 2 år.

§ 14 Esbjörn Lindberg valdes till revisor för en tid av 1 år. Tommy Pihlström valdes till revisorssuppleant för samma tid.

§ 15 Val av ungdomsledare. Valberedningen hade inte hittat någon som var villig att ta på sig denna post. Beslöts därför att låta posten vara vakant.

§ 16 Val av utbildningsledare: Samma sak gällde för denna post. Beslutet blev därför detsamma.  

§ 17 Val av ombud till SvBF:s  Årsmöte: Detta beslut hänsköts som tidigare till styrelsen.

§ 18 Val av ombud till Hälsinglands Idrottsförbunds årsmöte: Även detta beslut hänsköts som tidigare till styrelsen.

§ 19 Val av Valberedning: Här lottades BK Craft  in som klubb i valberedningen. BK Klossen kvarstår sedan föregående år och är sammankallande.

§ 20 Avgifter Säsongen 2010/11. Följande avgifter beslöts:

Ungdomsavgiften som tidigare var 2000:-/förening togs bort, HBF pålägg på seniorlicens 90:-

juniorlicens 40:-. Seriematchaccis 50:- / match för 8-mannalag, avgiften på  25:-/match för 4-mannalag togs bort. Anmälningsavgift för 8-mannalag 2500:-, Avgiften för 4-mannalag på 1250:-

sänktes till 600:-. Sänkningar motiverades med att förbundet har pengar i kassan och att man därför ville prioritera rekrytering och nya spelare oftast kommer in i 4-manna.

§ 21 Förslag och motioner:

En motion hade lämnats in av Kerstin Eek med innebörden att instifta ett SM för veteraner damer.

Mötet beslöt att antaga motionen och skicka den vidare till Svenska Bowlingförbundets årsmöte

§ 22 Då inget mer fanns att avhandla tackade mötesordföranden Jerry Agurell för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid Protokollet:     Berra Hillström                                                                                                                                                                                                                    Justeras:   Jerry  Agurell

Justeras:    Ove Lönnqvist

Justeras:    Lisa Lindbom

 

Uppdaterad: 01 AUG 2011 14:34 Skribent: Kenneth Karlsson

fhil

Anmäl till Hälsingetouren

http://halsingetouren.meriq.se

 <a

Postadress:
Hälsinglands Bowlingförbund
Berra Hillström, Hjortronvägen 11
824 33 Hudiksvall

Kontakt:
Tel: 065014680, +460705915229
E-post: This is a mailto link

Se all info