Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2016


Årsmöte 2016

Gästriklands Bowling Förbunds Årsmötes protokoll

                                    2juni 2016.

                                    Möteslokal: Scandic Hotell Väst, Johanneslöt.

 

   Ordförande Ingemar Nymark hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 

1.   Upprop och godkännande av fullmakter somt fastställande av röstlängd.

       Fem fullmakter. Det var 5 av distriktets 10 klubbar närvarande.

        BK 66 , Träffen och FKHeros  Delta 72 hade inte några representanter på mötet.                                                                     

         Röstlängden justerades.

 

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

    Inbjudan skickades ut i april  samt hemsidan Kalendern

   

 3.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

      Mötet valde Ingemar Nymark som ordförande och sekreterare Ewa Nyholm.

 

4. Val av två protokoll justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

    Mötet valde Hans Bergman och Thomas Lindblad

     

 5. Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelse.

    Revisionsberättelsen är att allt är fört med ordning och renligt Mats Lövgren

   

 6. Fastställande av resultat och balansräkning för två verksamhetsår

    Kassören redovisar Resultat och balansrapporten.

Han berättar också att en budget har gjort för kommande verksamhetsår

      Mötes godkände redovisningen

 

    7. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

    Ansvarsfrihet godkändes.

 

8. Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

   Den befintliga budgeten godkändes.

 

9. Fastställande av officiella organ.

   Hemsidan ,bowlinghallarna,

 

10. Stadgeändring angående valbarhet.

10.1 Nuvarande  skrivning ordförande väljs på ett år.

10.2 Halva antalet ledamöter väljs på 1 år

10,3 Halva antalet ledamöter  väljs på 2 år    

 Mötets godkännande

 

 11. Ny skrivning ordförande väls intill nästa ordinarie årsmöte.

11.1 Ny skrivning halva antalet ledamöter väls på två år

11.2 Ny skrivning halva antalet ledamöter väljs på 4 år

Mötets godkännande

 

12 Behandling av motioner som av förening, minst två veckor före distriktsmötet insänts

 

Inga motioner har inkommit.

 

13. Beslut om verksamhetsplan för kommande 2 år.

      Mötet godkännande

 

14. Fastställande  av inkomst och utgiftsstat.

Thomas berättar att budget har gjort för kommande räkenskapsår.

 

15. Val av ordförande i förbundsstyrelse för tiden till nästkommande förbundsmöte.

  Mötet valde Ingemar Nymark.

 

16.Val av 3 ledamöter för en period av 2 år

Mötet valde Ewa Nyholm, Hans Andersson och Björn Lundin.

 

17.Val av 3 ledamöter för en period av 4 år.

Mötet valde Maria Arnöman, . Carina Jäder och Thomas Lindblad.

 

18.Val av 2 ledamöter till valberedningen för nästkommande förbundsmöte.

Mötet valde Hans Bergman ordförande valberedningen.

 

19.Utdelning av förtjänsttecken årets Eldsjälar.

Hans Andersson

Maria Arnöman.

Det utgår ett stipendium till åretseldsjälar 2000 kr.

 

 Ordförande Ingemar Nymark tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 Alla bjuds på en lättare förtäring efter mötet.

 

 Närvarande.

 Marianne Eklöv

 Inga Lindroth BK X:et

 Hans Bergman SAIK,

 Torbjörn Olsson SAIK,

 Björn Lundin SAIK

 Magnus Gustafsson SIF

 Boo Eriksson Skutskärs BK

 Eva Östlin Skutskärs BK

 

 Ewa Nyholm Gävle KK

 Ingemar Nymark

 Tomas Lindblad Gävle KK

Uppdaterad: 21 JUN 2018 11:14 Skribent: Thomas Lindblad
E-post: This is a mailto link

Gästrikland bowlingförbund arrangerar Bowling träning för undomar.

Markus Gustafsson Tar emot Er i Gävle Bowlinghall.

I Sandviken tränar man på torsdagar kl.17.00, där tar Ewa-Lena Bichsel , Hans Bergman mot er.

Hofors

Mer kontakt: This is a mailto link

funbowl

RF-SISU samverkar_webbox_250px.jpg

 

Postadress:
Gästriklands Bowlingförbund
Norra Kungsgatan 3
803 20 Gävle

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: gastrikebowling@gmai...

Se all info