Hem / Avgift/Licens/Försäkring

Svenska Bowlingförbundets avgifter

OBS!
Distriktens del är inte medräknade, vänd dig till ditt distrikt för att få information om de totala kostnaderna.


Licensnivåer - Se Blå boken Kap K1.2

Avgifter faktureras under maj månad - för kommande säsong

Licenstyp

Senior

Junior

Ungdom

 

Bowlinglicens A

330 kr

200 kr

100 kr

 

Bowlinglicens B

30 kr

30 kr

30 kr

 

Bowlinglicens T (tas bort per 1/7-2020)
 (OBS! Ej seriespel)

200 kr

150 kr

100 kr

 

Licensavgiften för respektive år baseras på antalet licensierade föreningen har per den 30/4.

 

Avgifter faktureras under augusti månad - för kommande säsong

Föreningsavgiften:

1 500 kr

 2 500 kr om föreningen inte har:
- aktiverat integration mellan BITS och Idrott Online
- registrerat alla aktiva medlemmar i Idrott Online
- har giltig epost registrerad i Idrott Online

Serieavgifter för Nationella Seriesystemet

 

Elitserien

Allsvenska
Division 1

Division 2

Division 3

Herrar:

3 500 kr

3 500 kr

3 500 kr

3 500 kr

Damer:

3 500 kr

3.500 kr

 

 

 

Licens & Försäkring

För deltagande i tävlingar och seriespel krävs en licens som är utfärdad av Svenska Bowlingförbundet.

Från 1/7-2017 har vi ny försäkringsgivare för vår olycksfallsförsäkring (Lloyds via S.P Sportförsäkringar AB)

I alla licenser ingår en olycksfallsförsäkring som gäller under deltagande i tävling, match, uppvisning eller organiserad träning i bowling. 

Försäkringen gäller även under direkt färd till och från ovan angiven verksamhet inom och utom Skandivavien (Försäkringen ersätter inte kostnader utanför Skandivaniven) Försäkringen omfattar också ledare som är registrerade som medlemmar i föreningen (IdrottOnline).

Om verksamheten äger rum på annan ort än den försäkrades hemort gäller försäkringen även under vistelsen på denna ort. Försäkringen gäller utan självrisk.

Vid skada skall skadenamälan ifyllas - skadeanmälan hittar du här!
(
i rutan försäkringsnummer anges "Svenska Bowlingförbundet" ingen underskrift från SvBF behövs i rutan för Försäkringstagare)

Frågor om försäkringen eller i samband med en skada besvaras av vår försäkringsrådgivare S.P Sportförsäkringar. Kontaktpersoner:
Carl Rosén  This is a mailto link 070-303 32 36
Gunnar Ageskär This is a mailto link   070-303 34 37

Olycksfallsförsäkring - PDF med all information