Hoppa till sidans innehåll

180121


Protokoll fört vid Styrelsemöte med Hälsinglands Bowlingförbund.

Tid Söndag 21/1-18 Kl 19:00

Plats Personalrummet, Postens Lokaler, Söderhamn

Närvarande: Mikael Hedström, Berra Hillström, Patrik Fahlström, Jouni Kemppianen, P-O (Pojje) Jonsson, Tommy Pihlström, Irene Paby, Kenneth Karlsson, Margareta Snäll under punkt 6.

 

 

§  1  Ordförande Mikael Hedström hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§  2 Dagordningen godkändes i befintligt skick.

§  3 Föregående mötes protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

§  4 Ekonomi: Tommy presenterade en rapport per 171231. Det konstaterades att likviditeten är mycket god.

§  4 B Beslöts att HBF tar kostnaden för banhyra vid föreningsutveckling.

§  5 Inkomna handlingar: Ett erbjudande hade kommit från SvBF om att ett bowlingkit  som bestod av en låtsasbana och ett lättare klot och 10 mindre käglor att använda vid rekryteringsaktiviteter. Kostnaden för detta var 5500:- +moms. Mötet beslöt att inte köpa in detta.

§  6 SISU: Margareta Snäll informerade om SISU föreningsutveckling. Strand är den förening som kommit längs i detta. Beslöts att Strand utmanar en annan förening. Se även beslutet under § 4B.

§  7 Ungdom: Uppdrogs åt Patrik och Pojje att bestämma hcp vid Hälsinge Tour Juniors första deltävling i Bollnäs 27/1. Berra kollar upp om det går att lägga in denna tävling i Bits.

§  8 Utbildning och Klubbträff: Jouni sa att det var väldigt svårt med utbildning. Han skulle dock göra ett försök att få hit någon som kan hålla i en tränarutbildning.

Beslöts också att lägga tankarna på klubbträff vilande och istället koncentrera sig på den föreningsutveckling som nämns under punkterna 4B och 6.

§  9 Tävlingar: Diskuterades en del kring förändringar inför nästa säsong när det gäller Hälsinge Tour och Oscarsborgsspelen. Inga beslut togs.

§ 10 Seriespelet: En kort diskussion angående seriespel på vardagar fördes. Konstaterades att om det är lämpligt så har föreningarna rätt att flytta matcher till vardagar om de är överens.

§ 11 Övriga frågor:

A SM-resa: Beslöts att Berra tar tag i detta och presenterar ett förslag på nästa möte. Beslöts även att HBF står för busskostnaden för samtliga och subventionerar startavgiften för ungdomar och Juniorer med hälften. Lämpligt datum ansågs vara 21/4.

B Valberedningen: Beslöts att kalla representanter för denna till nästa möte.

§ 12 Nästa Möte: Beslöts att hålla detta 18/2 Kl 15:00 i Bollnäs Bowlinghall.

§ 13 Då inget mer fanns att avhandla tackade ordföranden för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

Vid Protokollet:   Berra Hillström                                  Justeras: Mikael Hedström

Uppdaterad: 25 JAN 2018 13:02
Skribent: Kenneth Karlsson
Epost: This is a mailto link

bm

Postadress:
Hälsinglands Bowlingförbund
Berra Hillström, Hjortronvägen 11
824 33 Hudiksvall

Kontakt:
Tel: 0650-14680, +460705915229
E-post: This is a mailto link

Se all info

bm