Hoppa till sidans innehåll

170611


Protokoll fört vid Styrelsemöte med Hälsinglands Bowlingförbund.

Tid Söndag 11/5 -17 Kl 18:15

Plats Personalrummet, Postens lokaler , Söderhamn

Närvarande: Mikael Hedström, Berra Hillström, Irene Paby, Sigrid Månström, P-O (Pojje) Jonsson

Kenneth Karlsson, Tommy Pihlström.

 

§  1  Ordförande Mikael Hedström hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§  2 Dagordningen godkändes i befintligt skick.

§  3 Föregående mötes protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

§  4 Ekonomi: Tommy presenterade en rapport per 170531. Det konstaterades att likviditeten sjunkit men fortfarande är mycket god.

§  5 Inkomna handlingar: Inga

§  6 Ungdom: Nyvalde ungdomsledaren Patrik Fahlström hade inte tillfälle att närvara. Beslöts att

se till att Patrik får bestämma datum för nästa möte i början av Augusti  så att han kan närvara.

Sades även att en inventering av antalet ungdomar bör göras. Nämndes även att allt inte kan läggas på Patrik axlar utan även övriga i styrelsen måste ta sitt ansvar.

§  7 Utbildning: Uppdrogs åt Jouni att försöka undersöka intresset för tränarutbildningar i närliggande distrikt.

§  8 Tävlingar: Reglerna för nästa säsongs HälsingeTour diskuterades. Berra tar kontakt med hallarna för tider. Följande ordning på orterna beslöts. Sundsvall, Bollnäs, Hudiksvall, Söderhamn och Edsbyn. Berra tar även kontakt med SvBF för att kolla att skrivning angående prisbestämmelserna håller.

§  9 Seriespelet: Konstaterades att distriktet tappat 2 lag i seriespelet. Inget övrigt under denna punkt.

§ 10 Övriga frågor: Nästa möte beslöts hållas i Söderhamn i Postens lokaler antigen 13 eller 20 Augusti. Berra tar kontakt med Patrik så att han får bestämma och kan närvara.

§ 11 Då inget mer fanns att avhandla tackade ordföranden för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

Vid Protokollet:   Berra Hillström                    Justeras:     Mikael Hedström

 

 

                                                                                                      

 

Uppdaterad: 18 OKT 2017 10:44
Skribent: Kenneth Karlsson
Epost: This is a mailto link

bm

Postadress:
Hälsinglands Bowlingförbund
Berra Hillström, Hjortronvägen 11
824 33 Hudiksvall

Kontakt:
Tel: 0650-14680, +460705915229
E-post: This is a mailto link

Se all info

bm